Regulamin obiektu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Dworu Karwacz.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry) – najpóźniej godzinę od przyjazdu.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 13:00 do godz. 11:00. Po godzinie 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej. Opłata za przedłużenie doby do godziny 16:00 wynosi 100 zł, po godzinie 16:00 naliczamy koszt kolejnej doby hotelowej.
 5. Dwór zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Od godziny 22:00 do 07:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Dwór może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 7. Osoby niezameldowane w Dworze mogę przebywać w pokoju od 07:00 do 22:00. Po 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w pokoju.
 8. Gość Dworu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Dworu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Palenie tytoniu w pokojach jest surowo zabronione. W razie naruszenia tej zasady goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju: 600 zł.
 10. Przebywanie zwierząt w pokojach jest zakazane. Złamanie tego punktu powoduje naliczenie kary 600 zł za każdy dzień przebywania zwierzęcia w pokoju.
 11. W każdym pokoju i na korytarzach zamontowane są czujniki przeciwpożarowe. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kwotą 600 zł.
 12. Pokoje sprzątane są codziennie w godzinach 8:00 – 13:00. Jeżeli nie życzą Państwo sobie sprzątania.
 13. Dwór świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję. W przypadku braku możliwości naprawy usterek, Dwór dołoży starań, aby zmienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na koszt gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Dwór przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 15. W sytuacjach awaryjnych, proszę dzwonić na numer 664-023-559
 16. W obiekcie istnieje możliwość skorzystania z usługi ładowania samochodu w cenie 1,30 zł / min.
 17. Wynajem pokoju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd